మన తెలుగు!

(“సిలికాన్ ఆంధ్ర” వారి “మనబడి“ బాలల తెలుగు పాఠశాల అమెరికాలో తెలుగు పిల్లలకి తెలుగు నేర్పుతూ గొప్ప భాషాసేవ చేస్తోంది. ఏటా మాతృభాషా దినోత్సవం (ఫిబ్రవరి 21) నాడు జరిగే మనబడి ఉత్సవాలలో చిన్నారులు తరగతులవారీగా ఒక ప్రదర్శన ఇస్తారు. ఆ సందర్భంగా నేను రాసిన చిన్న కల్పిత రచన “మన తెలుగు”. తెలుగు అంతరించిపోయిన భవిష్యత్తు కాలంలో ఇద్దరు పిల్లలు తెలుగు గురించి విని, తెలుగుతల్లి సాయంతో టైం-మెషీన్ ఎక్కి వెనక్కి వచ్చి ఎందుకు తెలుగు… Continue reading మన తెలుగు!

తాళి కట్టు శుభవేళ (skit)

ఓ బంధువుల పెళ్ళికి వెళ్ళాను ఆ మధ్య. అక్కడ సరదాగా ఒక skit చేద్దామంటే నేను అప్పటికప్పుడు కూర్చుని ఒక కథనం సమకూర్చడం జరిగింది. ఇది అందరితో పంచుకునే ప్రయత్నమిది. Roles 1. కిరణ్: హీరో 2. లావణ్య: హీరోయిన్ 3. తేజ, రాజా, ఆనంద్, హేమంత్: హీరో ఫ్రెండ్స్ 4. లోహిత, హరిత: హీరోయిన్ ఫ్రెండ్స్ 5. హీరో అమ్మా నాన్నా Starting scene Voice Over ప్రతి కథా కంచికి చేరినా చేరకున్నా ఎక్కడో… Continue reading తాళి కట్టు శుభవేళ (skit)